Ο χρόνος που χρειάζεται για να πατενταριστεί η ίδεα σας εξαρτάται από του φύση του διπλώματος. Μία μέση εκτίμηση μπορεί να είναι από 3 μήνες εώς 1 χρόνο.