Επισκεφθείτε το site του ΟΒΙ για λεπτομέρειες στα είδη προστασίας της ιδέας σας και το κόστος. 
https://www.obi.gr/obi/?tabid=58