Τρισδιάστατο σχέδιο

Για 3D printer υποστηρίζονται οι εξής μορφές αρχείων: cad Για Laser Cutter υποστηρίζονται οι εξής μορφές αρχείων: cad   Το 2 αν θέλουμε μπορούμε να το εξηγήσουμε τι αρχεία υποστηρίζει το 3D printer για κάποιον που μπορεί να το ετοιμάσει μόνος