Κατασκευή πρωτοτύπου

Το πρωτότυπο χρησιμοποιείται για να σας βοηθήσει να εξηγήσετε και να προωθήσετε την ιδέα σας σε κάποιον πιθανό συνεργάτη σας.

By |November 27th, 2012|Comments Off on Κατασκευή πρωτοτύπου

Κατάθεση και κατοχύρωση πατέντας

Η κατοχύρωση της ιδέας σας, ισχυροποιεί την θέση σας σε περίπτωση που θα χρειαστεί να την προστατεύσετε από αντιγραφή.

By |July 31st, 2012|Comments Off on Κατάθεση και κατοχύρωση πατέντας